180TC

Liên hệ

Mô tả

180TC

  • 100% Cotton 30*30s 180TC (100*60)  130-135g normal white
  • 100% Cotton 40*40s 180TC (100*70)  98-102g normal white
  • Màu trắng, có thể nhuộm màu theo nhu cầu của khách hàng.