200TC

Liên hệ

Mô tả

200TC

  • 100% Cotton 40*40s 200TC (110*90)  110-114g normal white
  • 100% Cotton 40*40s 200TC (110*90)  108-112g mercerized
  • Màu trắng, có thể nhuộm màu theo nhu cầu của khách hàng