300TC

Liên hệ

Mô tả

300TC

  • 100% Cotton 60*60s 300TC (200*98)  108-112g satin white
  • 100% Cotton 60*40s 300TC (173*120)  130-135g satin white
  • Màu trắng, có thể nhuộm màu theo nhu cầu khách hàng .