G2001

Liên hệ

Mô tả

Tại Việt Nam, ngoài những loại đồng phục mang tính phổ thông như đồng phục các công ty, đồng phục doanh nghiệp thì có những loại đồng phục mang tính quy chuẩn theo luật định. Trong số đó có đồng phục công an nhân dân Việt Nam. Đây là loại đồng phục giúp phân biệt giữa các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an ninh quốc gia