Vải TC 55/45

Liên hệ

Mô tả

Vải TC 55/45

  • 90gms
  • Khổ 150cm