Vải TR

Liên hệ

Mô tả

MGV1190

Thành phần : T/R/SP  63/33/4 Khổ vải : 145 cm Trọng lượng : 230gms